MÅLERI

Vi vill alltid att kunden ska göra en bra affär

Vi skall tillfredsställa kundens kända och okända behov, genom väldigt bra kunskap av möjligheterna med måleritekniker, färgsättning, kulörer, glanser och strukturer på ett kostnadseffektivt sätt och med kvalitet, för att därigenom leverera största möjliga kundnytta i våra tjänster.

Kundens behov

Vi skall tillfredsställa kundens kända och okända behov, genom väldigt bra kunskap av möjligheterna med måleritekniker, färgsättning, kulörer, glanser och strukturer på ett kostnadseffektivt sätt och med kvalitet, för att därigenom leverera största möjliga kundnytta i våra tjänster.

Kvalitet

Från starten fram till idag har kvalitet stått i centrum för oss. Ett gott utfört arbete betyder en nöjd kund och en lika nöjd målare. Vi tror på långsiktiga relationer. Därför gör vi allt för att vårda våra samarbeten. Både med uppdragsgivare, leverantörerer och relationen mellan oss målare som arbetar på Tidermans Måleri AB idag.

Trygghet

Vi är anställda är fackligt anslutna till Målareförbundet.

Det är så vi får vårt goda reslutat

Vi arbetar med både företag och privatkunder.